O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
24.08.2015 08:24:06 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:24:01 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:56 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja budynku OPS ul. Piastowska 11 w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:50 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Utrzymanie terenów zielonych na kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w sezonie 2014 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:44 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Uruchomienie i obsługa obiektów infrastruktury wodnej na terenie miasta Jedlina-Zdrój w sezonie 2014 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:38 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:32 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE SZACOWANIA ORAZ INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2014 r. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:27 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych - lokal ul. Świdnicka 15/5 Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:21 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup i dostawa artykułów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, piasek, tłuczeń itp.) zgodnie z formularzami cenowymi stanowiącymi załącznik. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:16 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:10 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:23:04 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii oraz wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:57 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:52 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:46 Roman Sidor usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:40 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie – Zdroju. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:34 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju – zakup, montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:29 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:23 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Przyłącze wodociągowe zasilania fontanny Jedlina-Zdrój ul. Piękna” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:17 Roman Sidor usunięcie Gmina Jedlina-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji oferty na zamówienie pn.: "Usługa transportowa - dowóz i odbiór uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5a, PŚDS, ul. Ogrodowa 2a oraz do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu, w roku szkolnym 2013/2014". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:11 Roman Sidor usunięcie Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:22:05 Roman Sidor usunięcie Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:56 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie, dostawa i montaż odcinka ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jedlinie - Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:50 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na przygotowaniu materiałów edukacyjnych w ramach projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Jedliny-Zdroju „Nowy system gospodarki odpadami”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:44 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:38 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Utrzymanie terenów zielonych na kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w sezonie 2013” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:31 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:24 Roman Sidor usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: świadczenie usług polegających na opracowaniu i emisji spotów radiowych dotyczących Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:16 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:09 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:21:00 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina–Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:20:49 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój przy ul. B. Chrobrego Nr 21, 21A, 22, Świdnickiej Nr 15, Moniuszki Nr 23, Kłodzkiej Nr 44, Sienkiewicza Nr 2, 2A, Zakopiańska Nr 3, Noworudzka Nr 8 - GMI.7021.1.4.2013 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:20:42 Roman Sidor usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na publikacji ogłoszeń reklamowych oraz opracowaniu i publikacji artykułów prasowych dotyczących Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego (dalej: „Projekt”). Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:20:35 Roman Sidor usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających umieszczeniu na stronie głównej portalu baneru reklamowego, oraz świadczenie usług związanych z emisją reklamy Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:20:28 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.08.2015 08:20:17 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup i dostawa artykułów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych – sypkich (cement,piasek,tłuczeń itp.). Zamówienia publiczne do 30 tys euro
20.08.2015 14:37:35 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 19/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 20.08.2015 r. do dnia 9.09.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
20.08.2015 14:04:17 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 18/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 sierpnia do dnia 11 września 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
20.08.2015 14:02:35 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1150 ha, położonej przy ul. Północnej nr 6 w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 Ogłoszenia o przetargach
20.08.2015 13:59:58 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1150 ha, położonej przy ul. Północnej nr 6 w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 Ogłoszenia o przetargach
20.08.2015 09:23:48 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
20.08.2015 09:00:56 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
19.08.2015 14:52:29 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:39:10 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1267 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/2 Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:30:05 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0932 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/4 Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:28:34 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0996 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/5 Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:26:56 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0815 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/6 Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:25:18 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,4416 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 328/22 o powierzchni 0,3153 ha oraz działka nr 681/3 o powierzchni 0,1263 ha Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:22:03 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0782 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/8 Ogłoszenia o przetargach
19.08.2015 14:19:11 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,8900 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/11 o powierzchni 1,5182 ha oraz działka nr 675/12 o powierzchni 0,3718 ha Ogłoszenia o przetargach
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341443
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl