O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
21.12.2015 14:03:49 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 o powierzchni 0,0029 ha Ogłoszenia o rokowaniach
21.12.2015 14:03:42 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2061/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 204/4 o powierzchni 0,1017 ha Ogłoszenia o rokowaniach
21.12.2015 14:03:19 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:03:05 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o powierzchni użytkowej 141,94 m 2, położonego na parterze budynku przy ulicy Pokrzywianka nr 1 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:57 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1520/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:42 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 64,66 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2350/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:35 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 46,28 m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1680/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:17 Roman Sidor usunięcie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1150 ha, położonej przy ul. Północnej nr 6 w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:06 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0827 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cmentarnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 231/1 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:01:52 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 11:13:59 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
17.12.2015 11:13:57 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
17.12.2015 10:57:08 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
17.12.2015 10:56:38 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
17.12.2015 10:55:31 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
16.12.2015 09:26:10 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój oraz osób bezrobotnych wskazanych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami) odbywających staż w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.12.2015 15:19:00 Anita Lis aktualizacja I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
14.12.2015 10:41:22 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
10.12.2015 15:18:23 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
10.12.2015 12:25:53 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 30/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 10.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
09.12.2015 14:42:49 Roman Sidor aktualizacja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi Agenta emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.2014.730j.t.) Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.12.2015 14:41:08 Roman Sidor wprowadzenie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi Agenta emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.2014.730j.t.) Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.12.2015 12:01:35 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
09.12.2015 11:42:18 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
09.12.2015 11:39:13 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
09.12.2015 07:54:39 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
08.12.2015 16:47:04 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
08.12.2015 15:27:35 Andżelika Sobusiak wprowadzenie Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
07.12.2015 12:14:18 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
07.12.2015 12:08:22 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
04.12.2015 13:49:28 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
02.12.2015 12:27:57 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
02.12.2015 11:53:18 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
02.12.2015 11:14:37 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XII z dnia 26 listopada 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
01.12.2015 14:26:21 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XII z dnia 26 listopada 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
01.12.2015 13:36:06 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 64,66 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
01.12.2015 13:27:36 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 46,28 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
01.12.2015 09:41:17 Roman Sidor wprowadzenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Ogłoszenia i wiadomości
27.11.2015 12:39:34 Andżelika Sobusiak wprowadzenie Budżet 2016 Budżet
25.11.2015 11:20:09 Roman Sidor wprowadzenie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,6314ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej Ogłoszenia o przetargach
24.11.2015 14:13:58 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
23.11.2015 09:13:37 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.11.2015 r. o przyjęciu uchwał. Ogłoszenia i wiadomości
20.11.2015 13:43:31 Anita Lis wprowadzenie Wykaz nr 29/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 20.11.2015 r. do dnia 11.12.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
20.11.2015 10:15:04 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
20.11.2015 10:07:08 Anita Lis wprowadzenie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0533 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 42/5 Ogłoszenia o przetargach
19.11.2015 14:35:16 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu innego niż mieszkalny nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m 2 bez przynależności, położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
19.11.2015 14:33:09 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
09.11.2015 13:24:10 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 28/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 9 do dnia 30 listopada 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
09.11.2015 11:07:18 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
09.11.2015 09:48:07 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414096
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl