O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
24.02.2016 14:44:34 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych i chodników do posesji gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.02.2016 11:32:40 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.02.2016 13:20:20 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
18.02.2016 10:53:15 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
15.02.2016 15:31:54 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
15.02.2016 15:26:32 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
15.02.2016 14:21:21 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 2/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 15.02.2016 r. do 07.03.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
13.02.2016 09:22:49 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
13.02.2016 09:11:19 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
10.02.2016 12:27:26 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-011/15 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju Ogłoszenia i wiadomości
10.02.2016 07:45:38 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.02.2016 07:43:56 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.02.2016 07:41:57 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. usuwanie awarii, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.02.2016 08:37:31 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
09.02.2016 08:36:11 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
09.02.2016 08:25:29 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
09.02.2016 08:24:52 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
05.02.2016 14:03:28 Anita Lis wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
03.02.2016 14:37:37 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01-01-2015 do 31-12-2015 Podatki i opłaty
03.02.2016 13:35:50 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
03.02.2016 08:04:31 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
03.02.2016 07:53:40 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XIV z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
03.02.2016 07:45:37 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XIV z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
03.02.2016 07:40:54 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XIV z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
01.02.2016 09:52:36 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
29.01.2016 13:19:35 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 47,54 m2, położonego w budynku przy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1615/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 54/5 o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
29.01.2016 11:54:18 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
29.01.2016 11:27:13 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
29.01.2016 11:22:08 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
29.01.2016 11:20:03 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. usuwanie awarii, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
28.01.2016 12:51:27 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 25,22 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 540/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 10 kwietnia 2097 r. działki gruntu nr 216/5 o powierzchni 0,0247 ha Ogłoszenia o przetargach
28.01.2016 12:50:38 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 64,66 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
28.01.2016 12:50:35 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 46,28 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
28.01.2016 12:50:21 Roman Sidor usunięcie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0533 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 42/5 Ogłoszenia o przetargach
28.01.2016 12:50:16 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu innego niż mieszkalny nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m 2 bez przynależności, położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
27.01.2016 09:53:33 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, budowlanych masowych-sypkich, pomocniczych narzędzi i środków ochrony osobistej na potrzeby Gminy Jedlina-Zdrój w 2016 roku” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
26.01.2016 14:46:37 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 1/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 26.01.2016 r. do dnia 16.02.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
25.01.2016 10:43:33 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.01.2016 08:58:31 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.01.2016 13:28:32 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, budowlanych masowych-sypkich, pomocniczych narzędzi i środków ochrony osobistej na potrzeby Gminy Jedlina-Zdrój w 2016 roku” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.01.2016 11:20:23 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
21.01.2016 11:20:03 Roman Sidor wprowadzenie Zarządzenia Burmistrza 201 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
19.01.2016 13:22:28 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, oraz wytycznych RPO WD 2014-2020 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.01.2016 09:44:43 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
19.01.2016 09:43:16 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
19.01.2016 09:41:31 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
19.01.2016 09:40:16 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
19.01.2016 09:39:01 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
19.01.2016 09:38:16 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
19.01.2016 09:37:35 Roman Sidor aktualizacja Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Podatki i Czynsze
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414062
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl