O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
15.01.2016 08:44:52 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, budowlanych masowych-sypkich, pomocniczych narzędzi i środków ochrony osobistej na potrzeby Gminy Jedlina-Zdrój w 2016 roku” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
15.01.2016 08:43:39 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, budowlanych masowych-sypkich, pomocniczych narzędzi i środków ochrony osobistej na potrzeby Gminy Jedlina-Zdrój w 2016 roku” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.01.2016 12:06:03 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, budowlanych masowych-sypkich, pomocniczych narzędzi i środków ochrony osobistej na potrzeby Gminy Jedlina-Zdrój w 2016 roku” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.01.2016 10:59:03 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, oraz wytycznych RPO WD 2014-2020 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.01.2016 10:58:22 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, oraz wytycznych RPO WD 2014-2020 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.01.2016 07:59:50 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Opróżnienie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach mieszkalnych na ul. Świdnickiej 15, Kłodzkiej 44.w ilości 55 m3 miesięcznie Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.01.2016 07:26:33 Roman Sidor aktualizacja Budżet 2016 Budżet
05.01.2016 08:19:16 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XIII z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
05.01.2016 08:14:18 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XIII z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
04.01.2016 09:58:55 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
31.12.2015 11:24:50 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
31.12.2015 11:23:51 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
31.12.2015 11:17:38 Roman Sidor aktualizacja WYKAZ Nr 31/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 31.12.2015 r. do dnia 21.01.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
31.12.2015 11:16:53 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 32/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 31.12.2015 r. do 21.01.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
31.12.2015 11:10:46 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 31/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 31.12.2015 r. do dnia 21.01.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
31.12.2015 08:23:34 Roman Sidor aktualizacja Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i umowy na lokal socjalny Gospodarka mieszkaniowa
31.12.2015 07:30:13 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1108 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/5 Ogłoszenia o przetargach
31.12.2015 07:27:15 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1308 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/15 Ogłoszenia o przetargach
30.12.2015 09:59:48 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
30.12.2015 09:55:43 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
30.12.2015 09:21:39 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
22.12.2015 13:57:16 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
22.12.2015 08:54:45 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.12.2015 08:53:09 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:44:02 Roman Sidor usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:42:52 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:29:40 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:26:38 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:24:27 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:23:03 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:21:07 Andżelika Sobusiak wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 15:18:01 Andżelika Sobusiak wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.12.2015 14:03:49 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 o powierzchni 0,0029 ha Ogłoszenia o rokowaniach
21.12.2015 14:03:42 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2061/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 204/4 o powierzchni 0,1017 ha Ogłoszenia o rokowaniach
21.12.2015 14:03:19 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:03:05 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o powierzchni użytkowej 141,94 m 2, położonego na parterze budynku przy ulicy Pokrzywianka nr 1 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:57 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1520/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:42 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 64,66 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2350/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:35 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 46,28 m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1680/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:17 Roman Sidor usunięcie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1150 ha, położonej przy ul. Północnej nr 6 w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:02:06 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0827 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cmentarnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 231/1 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 14:01:52 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10 Ogłoszenia o przetargach
21.12.2015 11:13:59 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
17.12.2015 11:13:57 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
17.12.2015 10:57:08 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
17.12.2015 10:56:38 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
17.12.2015 10:55:31 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i zamówień publicznych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
16.12.2015 09:26:10 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój oraz osób bezrobotnych wskazanych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami) odbywających staż w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.12.2015 15:19:00 Anita Lis aktualizacja I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
14.12.2015 10:41:22 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341404
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl