O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
27.04.2016 07:42:26 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 47,54 m2, położonego w budynku przy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1615/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 54/5 o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:42:17 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 25,22 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 540/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 10 kwietnia 2097 r. działki gruntu nr 216/5 o powierzchni 0,0247 ha Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:42:05 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1108 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/5 Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:41:57 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1308 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/15 Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:41:50 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:41:42 Roman Sidor usunięcie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,6314ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej Ogłoszenia o przetargach
25.04.2016 13:55:30 Roman Sidor aktualizacja Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Koncesje na roboty budowlane lub usługi
25.04.2016 11:39:53 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego Oświata
25.04.2016 11:35:58 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego Oświata
25.04.2016 11:33:38 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego Oświata
22.04.2016 12:38:12 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 5/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 22.04.2016 r. do 13.05.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
22.04.2016 09:15:39 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
21.04.2016 14:28:55 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na lokale socjalne” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.04.2016 11:09:39 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1205 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Chojnowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 127/2 Ogłoszenia o przetargach
21.04.2016 10:26:03 Roman Sidor aktualizacja Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Koncesje na roboty budowlane lub usługi
21.04.2016 08:24:02 Roman Sidor aktualizacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej
20.04.2016 14:17:15 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 4/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 20.04.2016 r. do dnia 11.05.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
13.04.2016 13:31:17 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na lokale socjalne” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.04.2016 07:01:07 Roman Sidor aktualizacja Ewidencje, Rejestry, Archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa
08.04.2016 14:43:54 Roman Sidor wprowadzenie Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16 Ogłoszenia i wiadomości
07.04.2016 14:51:44 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Przebudowa pomostu na zbiorniku wodnym zlokalizowanym na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.04.2016 14:24:44 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
06.04.2016 13:46:47 Roman Sidor aktualizacja Przyznanie świadczenia wychowawczego Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
06.04.2016 13:46:06 Roman Sidor aktualizacja Przyznanie świadczenia wychowawczego Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
06.04.2016 13:43:48 Roman Sidor aktualizacja Przyznanie świadczenia wychowawczego Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
06.04.2016 13:42:22 Roman Sidor wprowadzenie Przyznanie świadczenia wychowawczego Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
06.04.2016 11:07:56 Roman Sidor usunięcie Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Ewidencja ludności
06.04.2016 11:06:19 Roman Sidor aktualizacja Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę trwającego dłużej niż 6 miesięcy Ewidencja ludności
06.04.2016 11:03:50 Roman Sidor aktualizacja Zaświadczenie z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
06.04.2016 10:54:19 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie na pobyt stały Ewidencja ludności
06.04.2016 10:38:48 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce Ewidencja ludności
06.04.2016 10:36:27 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności
06.04.2016 10:21:55 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
06.04.2016 10:18:04 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3-mce Ewidencja ludności
06.04.2016 10:14:55 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie w drodze decyzji administarcyjnej Ewidencja ludności
06.04.2016 10:06:25 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
06.04.2016 10:05:22 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
06.04.2016 10:04:49 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
06.04.2016 08:21:35 Roman Sidor aktualizacja Wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
06.04.2016 08:21:04 Roman Sidor aktualizacja Wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
06.04.2016 08:19:21 Roman Sidor aktualizacja Wydanie wypisu i/lub wyrysu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
06.04.2016 08:17:42 Roman Sidor aktualizacja Wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
05.04.2016 10:07:40 Roman Sidor aktualizacja Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
05.04.2016 10:06:55 Roman Sidor aktualizacja Podział nieruchomości Nieruchomości
05.04.2016 10:05:59 Roman Sidor aktualizacja Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości Nieruchomości
05.04.2016 10:05:20 Roman Sidor aktualizacja Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu Nieruchomości
05.04.2016 10:04:30 Roman Sidor aktualizacja Kiedy następuje obowiązek zwrotu bonifikaty przy zbyciu lokalu mieszkalnego? Nieruchomości
05.04.2016 10:03:43 Roman Sidor aktualizacja Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
05.04.2016 10:02:19 Roman Sidor aktualizacja Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
05.04.2016 09:54:02 Roman Sidor aktualizacja Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Nieruchomości
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414110
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl