O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
21.03.2016 13:09:39 Roman Sidor wprowadzenie UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
21.03.2016 13:04:44 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XV z dnia 25 lutego 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
21.03.2016 12:34:05 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.03.2016 14:13:43 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
14.03.2016 14:13:23 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
14.03.2016 13:28:48 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju oraz budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 5 ..." Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.03.2016 10:21:15 Roman Sidor wprowadzenie Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Koncesje na roboty budowlane lub usługi
11.03.2016 13:58:40 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na roboty budowlane z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zadanie nr 2: „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z warstwą wiążącą i podbudową - dz. nr 441 (obręb Jedlina-Zdrój)” – około 200 m2. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.03.2016 08:46:36 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2016r. Konsultacje społeczne
10.03.2016 08:45:46 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2016r. Ogłoszenia i wiadomości
09.03.2016 10:54:27 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
07.03.2016 11:59:12 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
07.03.2016 11:09:12 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
07.03.2016 10:47:14 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
04.03.2016 13:45:12 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych i chodników do posesji gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.03.2016 13:18:48 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2016 10:16:43 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
04.03.2016 10:07:18 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
04.03.2016 07:53:43 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju oraz budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 5 ..." Zamówienia publiczne do 30 tys euro
03.03.2016 14:53:47 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 39,94 m2 na parterze plus piwnica o powierzchni 4,37 m2, położonego w budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1606/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 97/1 Ogłoszenia o przetargach
03.03.2016 14:51:24 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0369 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Włościańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 109/14 Ogłoszenia o przetargach
02.03.2016 12:51:28 Roman Sidor aktualizacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej
01.03.2016 14:44:59 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na roboty budowlane z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zadanie nr 2: „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z warstwą wiążącą i podbudową - dz. nr 441 (obręb Jedlina-Zdrój)” – około 200 m2. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
29.02.2016 13:12:26 Roman Sidor wprowadzenie Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2015 roku dla miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia i wiadomości
26.02.2016 14:32:30 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1308 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/15 Ogłoszenia o rokowaniach
26.02.2016 12:07:45 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
26.02.2016 11:28:52 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
26.02.2016 10:59:07 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
26.02.2016 10:58:07 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
26.02.2016 09:15:55 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XV z dnia 25 lutego 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
25.02.2016 09:12:15 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.02.2016 14:53:39 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych i chodników do posesji gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.02.2016 14:44:34 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych i chodników do posesji gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.02.2016 11:32:40 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.02.2016 13:20:20 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
18.02.2016 10:53:15 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
15.02.2016 15:31:54 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
15.02.2016 15:26:32 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
15.02.2016 14:21:21 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 2/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 15.02.2016 r. do 07.03.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
13.02.2016 09:22:49 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
13.02.2016 09:11:19 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
10.02.2016 12:27:26 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-011/15 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju Ogłoszenia i wiadomości
10.02.2016 07:45:38 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.02.2016 07:43:56 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.02.2016 07:41:57 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zadanie pn. usuwanie awarii, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.02.2016 08:37:31 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
09.02.2016 08:36:11 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
09.02.2016 08:25:29 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
09.02.2016 08:24:52 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
05.02.2016 14:03:28 Anita Lis wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341462
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl