O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
27.05.2016 10:02:35 Andżelika Sobusiak wprowadzenie Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
25.05.2016 14:10:59 Andżelika Sobusiak aktualizacja Wykaz Nr 11/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 25.05.2016 r. do 15.06.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
25.05.2016 14:08:49 Andżelika Sobusiak wprowadzenie Wykaz Nr 11/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 25.05.2016 r. do 15.06.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
24.05.2016 13:40:12 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
24.05.2016 07:45:04 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 10/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 24.05.2016 r. do dnia 14.06.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
24.05.2016 07:43:48 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 9/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 24.05.2016 r. do dnia 14.06.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
23.05.2016 12:47:07 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy” - ZPZ.271.1.4.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
20.05.2016 11:40:49 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju- modernizacja kaplicy cmentarnej” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.05.2016 14:50:36 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz 8/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 19.05.2016r. do dnia 09.06.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
18.05.2016 14:30:53 Roman Sidor usunięcie Ogłoszenia o rokowaniach Ogłoszenia o rokowaniach
18.05.2016 14:29:39 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o rokowaniach Ogłoszenia o rokowaniach
18.05.2016 14:29:04 Roman Sidor aktualizacja rokowania Ogłoszenia o rokowaniach
18.05.2016 14:28:05 Roman Sidor wprowadzenie rokowania Ogłoszenia o rokowaniach
18.05.2016 08:44:21 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - ZPZ.271.1.3.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
18.05.2016 07:53:36 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
17.05.2016 15:27:09 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
17.05.2016 09:12:07 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - ZPZ.271.1.3.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
13.05.2016 14:32:05 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
12.05.2016 09:22:48 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - ZPZ.271.1.3.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
12.05.2016 09:20:48 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - ZPZ.271.1.3.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
09.05.2016 13:57:27 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
06.05.2016 09:11:55 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
06.05.2016 09:03:35 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XVII z dnia 28 kwietnia 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
04.05.2016 14:06:35 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 7/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 4.05.2016 r. do dnia 24.05.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
29.04.2016 20:35:44 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16 Ogłoszenia i wiadomości
29.04.2016 09:02:25 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 47,54 m2, położonego w budynku przy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1615/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 54/5 o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 14:26:41 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 6/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 18 maja 2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
27.04.2016 13:08:02 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 27,50 m2 plus piwnica o powierzchni 1,15 m2 i komórka poza budynkiem o powierzchni 5,69 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej nr 23 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 09:43:12 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu innego niż mieszkalny nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 799/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do 25.05.2103 r., gruntu o powierzchni 0,0331 ha Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:43:06 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1308 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/15 Ogłoszenia o rokowaniach
27.04.2016 07:42:45 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 39,94 m2 na parterze plus piwnica o powierzchni 4,37 m2, położonego w budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1606/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 97/1 Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:42:33 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0369 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Włościańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 109/14 Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:42:26 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 47,54 m2, położonego w budynku przy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1615/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 54/5 o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:42:17 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 25,22 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 540/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 10 kwietnia 2097 r. działki gruntu nr 216/5 o powierzchni 0,0247 ha Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:42:05 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1108 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/5 Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:41:57 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1308 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/15 Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:41:50 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
27.04.2016 07:41:42 Roman Sidor usunięcie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,6314ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej Ogłoszenia o przetargach
25.04.2016 13:55:30 Roman Sidor aktualizacja Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Koncesje na roboty budowlane lub usługi
25.04.2016 11:39:53 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego Oświata
25.04.2016 11:35:58 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego Oświata
25.04.2016 11:33:38 Andżelika Sobusiak aktualizacja Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego Oświata
22.04.2016 12:38:12 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 5/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 22.04.2016 r. do 13.05.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
22.04.2016 09:15:39 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
21.04.2016 14:28:55 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na lokale socjalne” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.04.2016 11:09:39 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1205 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Chojnowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 127/2 Ogłoszenia o przetargach
21.04.2016 10:26:03 Roman Sidor aktualizacja Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Koncesje na roboty budowlane lub usługi
21.04.2016 08:24:02 Roman Sidor aktualizacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej
20.04.2016 14:17:15 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 4/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 20.04.2016 r. do dnia 11.05.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
13.04.2016 13:31:17 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na lokale socjalne” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341429
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl