O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
06.04.2016 10:38:48 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce Ewidencja ludności
06.04.2016 10:36:27 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności
06.04.2016 10:21:55 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
06.04.2016 10:18:04 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3-mce Ewidencja ludności
06.04.2016 10:14:55 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie w drodze decyzji administarcyjnej Ewidencja ludności
06.04.2016 10:06:25 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
06.04.2016 10:05:22 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
06.04.2016 10:04:49 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
06.04.2016 08:21:35 Roman Sidor aktualizacja Wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
06.04.2016 08:21:04 Roman Sidor aktualizacja Wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
06.04.2016 08:19:21 Roman Sidor aktualizacja Wydanie wypisu i/lub wyrysu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
06.04.2016 08:17:42 Roman Sidor aktualizacja Wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
05.04.2016 10:07:40 Roman Sidor aktualizacja Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
05.04.2016 10:06:55 Roman Sidor aktualizacja Podział nieruchomości Nieruchomości
05.04.2016 10:05:59 Roman Sidor aktualizacja Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości Nieruchomości
05.04.2016 10:05:20 Roman Sidor aktualizacja Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu Nieruchomości
05.04.2016 10:04:30 Roman Sidor aktualizacja Kiedy następuje obowiązek zwrotu bonifikaty przy zbyciu lokalu mieszkalnego? Nieruchomości
05.04.2016 10:03:43 Roman Sidor aktualizacja Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
05.04.2016 10:02:19 Roman Sidor aktualizacja Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
05.04.2016 09:54:02 Roman Sidor aktualizacja Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Nieruchomości
05.04.2016 09:51:22 Roman Sidor aktualizacja Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości Nieruchomości
05.04.2016 09:48:08 Roman Sidor aktualizacja Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Nieruchomości
05.04.2016 09:41:09 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1108 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/5 Ogłoszenia o przetargach
04.04.2016 14:03:28 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
04.04.2016 13:27:05 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XVI z dnia 30 marca 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
04.04.2016 13:23:17 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XVI z dnia 30 marca 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
01.04.2016 12:49:59 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
31.03.2016 14:44:35 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Przebudowa pomostu na zbiorniku wodnym zlokalizowanym na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
31.03.2016 12:16:16 Roman Sidor aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
31.03.2016 11:45:53 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
31.03.2016 09:39:31 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
29.03.2016 14:20:43 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 3/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 29.03.2016 r. do dnia 18.04.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
29.03.2016 07:46:17 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
24.03.2016 13:18:21 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
24.03.2016 13:08:00 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
24.03.2016 12:15:59 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
22.03.2016 14:40:27 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu innego niż mieszkalny nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 799/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do 25.05.2103 r., gruntu o powierzchni 0,0331 ha Ogłoszenia o przetargach
21.03.2016 13:10:24 Roman Sidor usunięcie Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
21.03.2016 13:09:39 Roman Sidor wprowadzenie UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
21.03.2016 13:04:44 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XV z dnia 25 lutego 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
21.03.2016 12:34:05 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.03.2016 14:13:43 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
14.03.2016 14:13:23 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
14.03.2016 13:28:48 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju oraz budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 5 ..." Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.03.2016 10:21:15 Roman Sidor wprowadzenie Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Koncesje na roboty budowlane lub usługi
11.03.2016 13:58:40 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na roboty budowlane z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju”. Zadanie nr 2: „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z warstwą wiążącą i podbudową - dz. nr 441 (obręb Jedlina-Zdrój)” – około 200 m2. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.03.2016 08:46:36 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2016r. Konsultacje społeczne
10.03.2016 08:45:46 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2016r. Ogłoszenia i wiadomości
09.03.2016 10:54:27 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
07.03.2016 11:59:12 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1301687
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl