O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
15.09.2016 11:05:46 Administrator aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
14.09.2016 09:02:16 Administrator aktualizacja Rokowania Ogłoszenia o rokowaniach
09.09.2016 13:43:18 Administrator aktualizacja Dzierżawa Dzierżawa, najem
09.09.2016 09:08:24 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
08.09.2016 10:40:27 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020" Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
08.09.2016 10:40:05 Administrator wprowadzenie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020" Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
08.09.2016 10:33:29 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
07.09.2016 08:42:29 Administrator aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.09.2016 08:32:33 Administrator wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju – budowa etażowych instalacji CO w lokalach gminnych nr 1 i 9 przy ul. Noworudzkiej 19 w Jedlinie-Zdroju. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.09.2016 08:29:28 Administrator wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.09.2016 11:50:47 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
06.09.2016 11:47:41 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
06.09.2016 11:47:31 Administrator wprowadzenie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
02.09.2016 11:10:08 Administrator aktualizacja Pomoc materialna o charakterze socjalnym – czyli stypendia szkolne według nowych zasad Oświata
02.09.2016 11:05:44 Administrator wprowadzenie Pomoc materialna o charakterze socjalnym – - czyli stypendia szkolne według nowych zasad Oświata
02.09.2016 08:16:50 Administrator aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
02.09.2016 08:16:34 Administrator aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
31.08.2016 11:49:10 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
31.08.2016 11:39:20 Administrator aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
31.08.2016 11:38:12 Administrator wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XX z dnia 30 sierpnia 2016r. Uchwały Rady Miasta 2016
31.08.2016 10:30:43 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
30.08.2016 13:17:01 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
30.08.2016 13:06:19 Administrator wprowadzenie Wykaz nr 24/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 30.08.2016 r. do dnia 20.09.2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oraz najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
30.08.2016 08:40:06 Administrator aktualizacja Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2017 r. Ogłoszenia i wiadomości
30.08.2016 08:39:42 Administrator aktualizacja Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2017 r. Ogłoszenia i wiadomości
30.08.2016 08:24:56 Administrator wprowadzenie Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2017 r. Ogłoszenia i wiadomości
26.08.2016 07:43:57 Administrator aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
25.08.2016 10:23:25 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój Decyzją z dnia 25 sierpnia 2016 r. umorzył wszczęte w dniu 28 lipca 2016 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju”, realizowanego na działkach nr 138/1, 143, 147, 110/4 obręb geodezyjny Kamieńsk, Gmina Jedlina-Zdrój”. Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko
23.08.2016 14:06:11 Administrator wprowadzenie Wykaz nr 23/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 23.08.2016 r. do dnia 13.09.2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
23.08.2016 08:37:37 Administrator wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:Konserwacja i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej Zamówienia publiczne do 30 tys euro
23.08.2016 08:33:31 Administrator aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:Odbudowa przepustów i systemu odwodnienia w drodze gminnej nr 116 387D km 0,850 – 0,920 w ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.08.2016 13:52:55 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
19.08.2016 13:52:32 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
19.08.2016 13:48:48 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
18.08.2016 15:41:13 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na.:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2016-2018. ZPZ 271.1.7.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
17.08.2016 17:24:09 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
17.08.2016 17:22:46 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
12.08.2016 08:38:08 Administrator wprowadzenie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
11.08.2016 10:21:17 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
10.08.2016 15:04:03 Administrator aktualizacja Rokowania Ogłoszenia o rokowaniach
10.08.2016 07:49:37 Administrator wprowadzenie Wykaz nr 22/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 10.08.2016 roku do dnia 31.08.2016 roku wykaz nieruchomości nr 22/2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
10.08.2016 07:34:07 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na.:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2016-2018. ZPZ 271.1.7.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
09.08.2016 12:47:27 Administrator aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
08.08.2016 11:37:48 Administrator wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:Odbudowa przepustów i systemu odwodnienia w drodze gminnej nr 116 387D km 0,850 – 0,920 w ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.08.2016 11:01:38 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
05.08.2016 08:01:20 Administrator aktualizacja Wykaz nr 20/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.08.2016 r. do dnia 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
05.08.2016 08:01:12 Administrator aktualizacja Wykaz nr 21/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.08.2016 r. do 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
05.08.2016 07:54:50 Administrator wprowadzenie Wykaz nr 21/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.08.2016 r. do 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
05.08.2016 07:53:26 Administrator wprowadzenie Wykaz nr 20/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.08.2016 r. do dnia 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
04.08.2016 10:17:22 Administrator aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341407
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl