O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
17.10.2016 10:09:41 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020" Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
13.10.2016 15:43:17 Administrator aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
13.10.2016 15:36:16 Administrator aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
13.10.2016 15:18:25 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
13.10.2016 15:02:26 Administrator aktualizacja Dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Utrzymanie czystości i porządku
13.10.2016 09:52:28 Admin aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta- kadencja 2014-2018 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
12.10.2016 12:17:56 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
12.10.2016 12:02:56 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
12.10.2016 11:53:07 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
12.10.2016 10:34:39 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.10.2016 16:44:20 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.10.2016 16:23:22 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.10.2016 16:15:24 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.10.2016 15:57:35 Admin aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2016 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.10.2016 10:35:02 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
11.10.2016 09:26:47 Administrator aktualizacja Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży Zezwolenia na alkohol
11.10.2016 09:19:35 Administrator aktualizacja Wymeldowanie w drodze decyzji administarcyjnej Ewidencja ludności
11.10.2016 09:19:14 Administrator aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
11.10.2016 09:18:52 Administrator aktualizacja Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę trwającego dłużej niż 6 miesięcy Ewidencja ludności
11.10.2016 09:18:31 Administrator aktualizacja Zameldowanie na pobyt stały Ewidencja ludności
11.10.2016 09:18:12 Administrator aktualizacja Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce Ewidencja ludności
11.10.2016 09:17:52 Administrator aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
11.10.2016 09:17:22 Administrator aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3-mce Ewidencja ludności
11.10.2016 09:17:01 Administrator aktualizacja Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności
11.10.2016 09:16:48 Administrator aktualizacja Zaświadczenie z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
10.10.2016 15:24:33 Administrator aktualizacja Przetargi Ogłoszenia o przetargach
07.10.2016 14:49:43 Administrator aktualizacja Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:47:08 Administrator aktualizacja Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:44:43 Administrator aktualizacja Zawarcie małżeństwa zagranicą Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:39:50 Administrator aktualizacja Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:37:10 Administrator aktualizacja Zgłoszenie urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:32:56 Administrator aktualizacja Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:32:13 Administrator wprowadzenie Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:23:47 Administrator usunięcie Wniosek o wydanie bezpłatnych odpisów aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:22:32 Administrator usunięcie Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:10:31 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wydał w trybie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczące inwestycji - Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju 116368D Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko
07.10.2016 11:36:04 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na.:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2016-2018. ZPZ 271.1.7.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:55 Administrator usunięcie „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 -obejmująca zakres rzeczowy Zadania cząstkowego Nr 3 pn.: „Budowa zaplecza socjalnego przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”, działka nr 326/1 i 326/2, obręb 0004 Jedlina–Zdrój - ZPZ.271.1.6.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:48 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.5.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:39 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy” - ZPZ.271.1.4.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:33 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - ZPZ.271.1.3.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:27 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:20 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:33:53 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:33:24 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:32:28 Administrator wprowadzenie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:24:14 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 10:44:34 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 10:44:22 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 10:42:15 Administrator aktualizacja Udostępnienie informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414095
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl