O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
07.10.2016 14:37:10 Administrator aktualizacja Zgłoszenie urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:32:56 Administrator aktualizacja Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:32:13 Administrator wprowadzenie Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:23:47 Administrator usunięcie Wniosek o wydanie bezpłatnych odpisów aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:22:32 Administrator usunięcie Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
07.10.2016 14:10:31 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wydał w trybie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczące inwestycji - Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju 116368D Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko
07.10.2016 11:36:04 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na.:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2016-2018. ZPZ 271.1.7.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:55 Administrator usunięcie „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 -obejmująca zakres rzeczowy Zadania cząstkowego Nr 3 pn.: „Budowa zaplecza socjalnego przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”, działka nr 326/1 i 326/2, obręb 0004 Jedlina–Zdrój - ZPZ.271.1.6.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:48 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.5.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:39 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy” - ZPZ.271.1.4.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:33 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - ZPZ.271.1.3.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:27 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na.: Zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:35:20 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.1.2016 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:33:53 Administrator aktualizacja Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:33:24 Administrator usunięcie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:32:28 Administrator wprowadzenie Przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, obejmujące Zadanie Nr 1 pn.: Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.10.2016 11:24:14 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 10:44:34 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 10:44:22 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 10:42:15 Administrator aktualizacja Udostępnienie informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej
07.10.2016 10:31:01 Administrator aktualizacja Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
07.10.2016 10:23:37 Administrator aktualizacja Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
07.10.2016 10:20:32 Administrator aktualizacja Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
07.10.2016 10:15:01 Administrator wprowadzenie Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
07.10.2016 10:07:17 Administrator aktualizacja Udostępnienie informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej
07.10.2016 09:55:09 Administrator aktualizacja Udostępnienie informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej
07.10.2016 09:26:59 Administrator aktualizacja Wniosek o udzielenie obniżki czynszu na okres 12 miesięcy. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:26:43 Administrator aktualizacja Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:26:16 Administrator aktualizacja Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:25:56 Administrator aktualizacja Wniosek o udzielenie obniżki czynszu na okres 12 miesięcy. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:16:17 Administrator aktualizacja Szczególne przypadki dotyczące zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:15:57 Administrator aktualizacja Szczególne przypadki dotyczące zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:07:56 Administrator aktualizacja Wzór wniosku o zamianę lokalu. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:07:38 Administrator aktualizacja Wzór wniosku o najem lokalu Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:06:53 Administrator aktualizacja Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 09:04:14 Administrator aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem lokalu mieszkalnego bądź lokalu socjalnego należącego do mieszkania zasobu Gminy Jedlina-Zdrój. Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 08:53:57 Administrator aktualizacja Zawarcie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych Nieruchomości
07.10.2016 08:53:19 Administrator aktualizacja Rozwiązywanie umowy dzierżawy gruntu Nieruchomości
07.10.2016 08:51:22 Administrator usunięcie Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 08:51:11 Administrator usunięcie Przedłużenie umowy dzierżawy/najmu Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 08:51:05 Administrator usunięcie Wydzierżawienie gruntu Gospodarka mieszkaniowa
07.10.2016 08:49:53 Administrator aktualizacja Zawarcie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych Nieruchomości
07.10.2016 08:46:17 Administrator usunięcie Informacja w sprawie zawierania umów dzierżawy oraz najmu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Nieruchomości
07.10.2016 08:46:09 Administrator usunięcie Informacja o księgach wieczystych Nieruchomości
07.10.2016 08:45:22 Administrator usunięcie Wykaz nr 22/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 10.08.2016 roku do dnia 31.08.2016 roku wykaz nieruchomości nr 22/2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
07.10.2016 08:45:18 Administrator usunięcie Wykaz nr 21/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.08.2016 r. do 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
07.10.2016 08:45:13 Administrator usunięcie Wykaz nr 20/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.08.2016 r. do dnia 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
07.10.2016 08:45:09 Administrator usunięcie Wykaz nr 19/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 4.08.2016 roku do dnia 24.08.2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz w najem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
07.10.2016 08:45:04 Administrator usunięcie Wykaz nr 17/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 06.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
07.10.2016 08:45:00 Administrator usunięcie Wykaz nr 16/2016 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 13.06.2016 r. do dnia 4.07.2016 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1301690
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl