O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Budżet tekst
Wprowadził Administrator 05.01.2018 14:38:52
Opublikował Administrator 05.01.2018 14:38:52
Odpowiedzialny za treść Marzena Wróbel 05.01.2018 14:38:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.01.2018 14:38:33

« powrót

Wprowadził Administrator 06.12.2016 10:23:05
Opublikował Administrator 06.12.2016 10:23:05
Odpowiedzialny za treść Marzena Wróbel 16.01.2017 10:13:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.01.2017 10:13:04
Zaktualizował Administrator 16.01.2017 10:15:15

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 27.11.2015 12:39:34
Opublikował Andżelika Sobusiak 27.11.2015 12:39:34
Odpowiedzialny za treść Marzena Wróbel 06.12.2016 14:56:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.12.2016 14:56:43
Zaktualizował Administrator 06.12.2016 14:57:01

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 24.11.2014 08:27:53
Opublikował Roman Sidor 24.11.2014 08:27:53
Odpowiedzialny za treść Marzena Wróbel 08.01.2015 09:53:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.01.2015 09:53:54
Zaktualizował Anita Lis 08.01.2015 09:57:16

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 17.12.2013 10:51:58
Opublikował Roman Sidor 17.12.2013 10:51:58
Odpowiedzialny za treść M. Wróbel 17.12.2013 10:51:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.12.2013 10:51:58

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 25.06.2013 08:44:54
Opublikował Roman Sidor 25.06.2013 08:44:54
Odpowiedzialny za treść Marzena Wróbel 25.06.2013 08:44:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.06.2013 08:44:54

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 30.04.2013 08:14:29
Opublikował Roman Sidor 30.04.2013 08:14:29
Odpowiedzialny za treść M. Wróbel 30.04.2013 08:14:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.04.2013 08:14:29

« powrót

Budżet 2011

 

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2011 rok.

Część opisowa budżetu.

 

UCHWAŁA NR IV/17/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

 

Uchwała Nr III/29/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 lutego 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr IV/17/11 a dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój oraz w uchwale budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2011 rok Nr IV/16/11 z dnia 25 stycznia 2011r.

 

Uchwała Nr III/30/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 lutego 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr IV/16/11 a dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2011 rok.

  

Projekt budżetu:

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011r.

Opinia RIO w sprawie WPF Gminy Jedlina-Zdrój

Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy Jedlina-Zdrój

Wprowadził Roman Sidor 16.02.2011 14:00:27
Opublikował Roman Sidor 16.02.2011 14:00:27
Odpowiedzialny za treść M. Wróbel 16.02.2011 14:00:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.02.2011 14:00:27

« powrót

Budżet 2004 - 2010

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy Jedliny-Zdrój.

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2010 rok.

Projekt budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.

Część opisowa do budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2010.

Uchwała Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.

Uchwała Nr XXXV/185/05 Rady Miasta  w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 r. 

Uchwała Nr XXVI/130/04  z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.

Załączniki Nr 1,2,4,6,7,8,9,10 do Uchwały Nr XXVI/130/04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/130/04

Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/130/04

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/130/04

Budżet Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 rok

Wprowadził Andżelika Sobusiak 13.01.2011 08:53:47
Opublikował Andżelika Sobusiak 13.01.2011 08:53:47
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 13.01.2011 08:53:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.01.2011 08:53:47

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1392962
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl